Bij Coppers Venlo B.V. worden de volgende diensten aangeboden:  
       
  Beleidsvorming en strategiekeuze: Strategiekeuze
Ontwikkeling van strategisch management
Perspectiefonderzoek
 
       
  Bestuur en beheer: Bedrijfsdoorlichting
Conditie-onderzoek
Productie-organisatie
Productie-planning
Marketing-organisatie
Financieel beheer
 
       
  Organisatiestructuur en ontwikkeling: Organisatie ontwikkeling
Topstructuur
Organisatieontwikkeling